Hledání herce: Fortunato Arena

Celkem 2 filmů

 Malý unavený Joe (... continuavano a chiamarlo Trinitá) , komedie Itálie (1972)
 Šimon a Matouš (Vangelo secondo Simone e Matteo, Il) , komedie Itálie (1975)